Nyheter

Medlemsbrev inför 2024

 

Hej Medlemmar,

Ett nytt kalenderår närmar sig och vi vill gå ut med information inför 2024.

Det nya året kommer innebära högre kostnader för vår förening. Under 2023 har vi haft mycket förmånliga avtal och bundna räntor, detta innebar att vi endast behövde höja avgiften med 2% vilket var lägre jämfört med snittet för bostadsrättsföreningar. Situationen är däremot annorlunda inför 2024, räntorna har fortsatt uppåt och många av våra leverantörer har meddelat att de gör prishöjningar. Under 2024 kommer två av våra tre lån att bindas om vilket leder till markant högre räntekostnader än tidigare. För att möta de högre kostnadsnivåerna kommer medlemsavgiften att höjas med 12% från och med januari 2024. Styrelsen kommer under året fortsätta jobba med föreningens avtal och minska kostnaderna där det är möjligt. Beroende på ränte- och kostnadsutvecklingen framgent kan ytterligare avgiftshöjningar vara nödvändiga under året.

Parkeringsavgiften har sedan föreningen upprättades varit oförändrad då det tidigare inte funnits något behov för ändring. För att möta de högre kostnaderna kommer parkeringsavgiften att höjas från 400 kr till 500 kr per månad. MC-parkeringen höjs från 200 kr till 250 kr per månad. 

Föreningens tidigare elhandelsavtal med Fortum löpte ut i december 2023 och vi har tecknat nytt med Vattenfall. Det totala elpriset går från 1.18 kr/kWh idag till närmare 1.70 kr/kWh från och med december 2023 inklusive moms och skatter. Den första fakturan med nya priset kommer i april 2024.

En övrig kostnadspunkt för föreningen som alla vi medlemmar kan vara med att påverka är skötseln av hissarna. Hissjouren får ofta rycka ut för att återställa föreningens hissar enbart på grund av grus i hissdörrgångarna. Varje utryckning kostar föreningen flera tusenlappar per gång och under helgtid kostar en utryckning uppemot 10 000 kronor. Styrelsen önskar därför mer omsorgsfull hantering av våra hissar. Torka gärna av skorna på dörrmattan redan vid porten för att undvika onödiga stopp för hissarna. Detta är en enkel åtgärd som håller föreningens kostnader nere.

Nyttig information hittar du på föreningens hemsida https://www.sagbacken.se/. Föreningen har även en Facebookgrupp. Gruppen heter ”BRF Sågbäcken – Kansligränd 2-20”.

Till sist önskar styrelsen alla medlemmar en God Jul och Ett Gott Nytt År!

Med vänlig hälsning,

Styrelsen, Brf Sågbäcken