Nyheter

Dags att lämna in motioner till styrelsen!

Nu är det dags att skicka in motioner till årets föreningsstämma! Har du ett förslagp å en förbättring som du vill ska genomföras i bostadsrättsföreningen? Lämna då in motionen till styrelsen antingen till styrelsens brevlåda på Kansligränd 20 eller via e-post och ange Motion i rubriksraden.

Din motion ska innehålla:

– en rubrik

– en kortfattad och tydlig redogörelse om problemställningen

– förslag på lösning

Din motion behöver vara inkommen senast söndagen 2022-05-08 och glöm inte attu nderteckna din motion med namn och lägenhetsnummer. Motioner som kommer in efter utsatt datum samt saknar namn kommer inte behandlas.

Kallelse och dagordning till årets föreningsstämma kommer skickas ut senare.

Med vänlig hälsning,

Styrelsen

Lämna motioner.pdf