För vem gäller reglerna?
Alla är skyldiga att rätta sig efter stadgar samt trivselregler och att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rättigheter utan också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar. Det betyder att du som bostadsrättsinnehavare måste respektera de regler som gäller inom föreningen och du har även ett socialt ansvar. Reglerna finns för att vi ska kunna leva i samklang och i samförstånd med varandra och gäller både dig som medlem och dina gäster.

Vad händer om ordningsreglerna inte följs?
Om ordningsreglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om Du skall få bo kvar.

För de fall ni upplever att en granne inte följer trivsel- och ordningsreglerna så kan ni ta kontakt med styrelsen för att få en ”störningslista” där ni skriftligen antecknar vem som stör, tid och beskrivning av störningen, så att styrelsen ska kunna agera. Styrelsen agerar inte på enstaka störningar eller anonyma klagomål.

Om allmän aktsamhet
Tänk på att vara rädd om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt. Om akut skada inträffar i huset tag kontakt med jouren, är skadan ej akut gör en felanmälan. Kontaktuppgifter finner du i nere i porten.

Säkerhet och ansvar
Vi måste se till att portdörrar samt alla dörrar till källare, förråd, soprum och cykelrum är stängda och låsta. Släpp inte in någon okänd person i fastigheten. Var särskilt vaksam när Du öppnar via portkoden.

Din lägenhet ska vara utrustad med brandvarnare!

Störningar och trivsel
Hänsyn till grannarna gäller dygnet runt, men tänk på att sänka volymen mellan kl.23:00 - 06:00 och att inte borra, spika eller såga. Några snabba, enkla råd och regler i syfte att skapa god trivsel finner du nere i varje port.

Gemensamma utrymmen inomhus
Tillsammans ansvarar vi för:

 • Entré, trapphus och barnvagn/cykelrum. Därför är det viktigt att vi förvarar våra saker i de utrymmen som har tilldelats oss och låter övriga utrymmen vara fria. Ordning och reda skapar trivsel och lokalvårdare och fastighetsskötare kan utföra sina sysslor.

 • Cyklar och barnvagnar mm får ej förvaras i porten eller i trapphus då dessa är klassade som utrymningsväg vid brand.

Rökning
Rökning är endast tillåtet utomhus, undvik dock rökning på föreningens loftgångar. Tänk på att inte röka i direkt anslutning till entréporten. Visa hänsyn då det kan finnas personer som är extra känsliga för cigarettrök och släng INTE fimpar på loftgångar, hustak eller marken.

Grillning
Grillning är inte tillåtet på föreningens loftgångar men grilla gärna ute på gården. Dock ska all grillning göras med största möjliga hänsyn till grannarna, ingen är intresserad att ta del av din rök.

Sophantering/Sopkassuner
I miljöhuset ska dina sopor källsorteras efter anvisning. Det är INTE okej att ställa kasserade möbler eller annat kasserat gods.
Hushållsopor slängs i sopkassunerna utanför miljöhuset. Se till att soppåsarna är väl förslutna så att inte matrester sprids vid sopkassunerna. Detta för att undvika att locka till sig råttor.

På återvinningscentralerna kan ni lämna det mesta som ni inte längre vill behålla. Här kan ni t. ex lämna brännbart, trä, metall, möbler, porslin, elektronik och farligt avfall.Den närmaste återvinningscentralen finns på Regulatorvägen 3 i Flemingsberg.

Här kan du läsa hur du skaffar ett passerkort: https://www.srvatervinning.se/kundservice/fragor-och-svar/2020-09-21-hur-far-jag-som-bor-i-lagenhet-ett-passerkort 

Lägenhetsunderhåll
Bostadsrättshavare ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad som ingår i lägenheten och som ska underhållas framgår av föreningens stadgar. Till lägenheten räknas normalt lägenhetens golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster samt inner- och ytterdörrar. Om något går sönder måste Du se till att det repareras.

Fasad
All typ av påverkan på fasaden måste godkännas av styrelsen. Det gäller t ex markiser, utomhusbelysning m.m. Endast certifierade installatörer får användas för installation.
Det är inte tillåtet att sätta upp parabol/antenn på fasaden eller balkongräcke.

Förändringar i lägenheten
När det gäller väsentliga förändringar måste man få styrelsens godkännande.
Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t ex lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket. Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd, t ex om du vill ta ner en vägg, dra nya rör i kök och badrum. Ibland kan det också behövas bygganmälan för att utföra vissa åtgärder i lägenheten.

Kontakta alltid styrelsen innan Du sätter igång!


Här följer några snabba, enkla råd och regler i syfte att skapa god trivsel för oss alla:

 • Tänk på att sänka volymen mellan kl.23:00 - 06:00 och att inte använda högljudda maskiner/redskap. Använd sunt förnuft.

 • Om du tänker ha fest där du vet med dig att det kan bli högljutt, prata med dina grannar.

 • Fimpar hör hemma i askkoppen och inte på våra loftgångar, hustak eller mark. Plocka upp efter dig!

 • Undvik rökning på loftgången, dina grannar är inte intresserad av att få ta del av din rök.

 • Lämna miljöhuset och förråden i samma skick som du önskar att finna dem!

 • Föreningens loftgångar klassificeras som utrymningsväg, större möblemang på loftgångarna är därav INTE tillåtet. Styrelsen godkänner enklare, ihop fällbara utemöbler som BÖR fällas ihop efter användning.

 • Tänk på att vara rädd om och vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt. Om akut skada inträffar i huset, kontakta jouren. Är skadan ej akut, vänligen gör en felanmälan. Kontaktuppgifter finns i varje port.

 • Håll alla dörrar till lägenhetsförråd, cykel- och barnvagnsförråd samt soprum stängda och låsta. Släpp inte in någon okänd person i fastigheten.

 • Grillning är trevligt och får ske ute på gården, dock ska all grillning göras med hänsyn till grannarna, ingen är intresserad att ta del av din rök.

 • Uthyrning i andrahand måste godkännas av styrelsen. Vid andrahandsuthyrning åligger det bostadsrättsinnehavaren att informera hyresgästen om gällande trivselregler