Vi har ett kollektivt bostadsrättstillägg tecknat till vår fastighetsförsäkring. Detta innebär alltså att det räcker att ha en en hemförsäkring utan bostadsrättstillägg. På så sätt har samtlig en försäkring som täcker skador i lägenheten på ytskikt och fast inredning vid vatten- och brandskador. Dessutom underlättas skaderegleringen när samma bolag handlägger såväl fastighetsskadorna som lägenhetsskadorna. Den egna hemförsäkringen täcker enbart skador på lösöret dvs lös inredning möbler, kläder o dyl vid vatten- och brandskador i lgh. 


Omfattning bostadsrättstillägg

Försäkringsmoment Försäkringsbelopp
Egendomsskada 500 000 kr
Allriskskada 150 000 kr
Friliggande byggnader t.ex. förråd           150 000 kr
Självrisk 1500 kr, 3000 kr vid vattenskada

Villkor kollektivt Bostadsrättstillägg

Vid andrahandsuthyrning
Andrahandsgäster rekommenderas att teckna en egen hemförsäkring.