Batteridrivna strömbrytare

Alla strömbrytare i våra lägenheter drivs av batteri som behöver bytas ibland. Se manualen för instruktioner.

elko_wireless 2019.pdf  

 

Exempel på arbeten som endast får utföras av behörig elinstallatör:

  • Utförande av fasta installationer t.ex. dra nya ledningar och uttag/strömbrytare.
  • Installering av golvvärme och värmekabel.
  • Installera dimmer


Checklista för elsäkert hem
Gå igenom Elsäkerhetsverket checklista så får du en överblick om något behöver åtgärdas

 

Säkerhet
Jordfelsbrytaren i lägenheten känner av funktionsfel i inkopplade apparater och bryter strömmen vid fel. Det förhindrar att du får ström genom kroppen om något går fel.
Bryt dock alltid elen via jordfelsbrytaren när du byter glödlampor eller gör annat underhåll som är kopplat till el.
Hushållsel är dödlig så var alltid extra försiktig.

 

Vad får jag göra själv?
Om du har nödvändig kunskap kan du byta strömbrytare, eluttag, armatur mm.
Dock kan du bli skadeståndsskyldig om du gör fel, så ta hjälp av behörig elektriker om du är minsta osäker.
Läs praktiska råd och tips kring el för lekman