Hur går jag tillväga om jag vill hyra ut min bostadsrätt?
Om en bostadsrättsägare önskar hyra ut sin bostadsrätt i andra hand krävs det ett tillstånd från styrelsen. Du behöver fylla i en ansökan om uthyrning.

Var hittar jag ansökningsblanketten?
Dokument för ansökan om andrahandsuthyrning finns här nedan, Fyll i ansökan och skanna in dokumentet och skicka det till  alternativ posta till:

Brf Sågbäcken
Kansligränd 20
14163 Huddinge

 

Styrelsens riktlinjer gällande andrahandsuthyrning

Om ingen specifik orsak finns tillåter styrelsen sällan andrahandsuthyrning längre än 1år. Om du studerar eller jobbar på annan ort måste intyg uppvisas för att få förlängt tillstånd.

 

Följande villkor gäller vid uthyrning av lägenhet i andrahand i Brf Sågbäcken;

 • Andrahandsuthyrning avser endast lägenhet.
 • Bilplats omfattas inte av tillståndet, rätten till p-platsen upphör om hyresgästen hyr ut sin lägenhet i Brf Sågbäcken.
 • Lägenheten får endast användas för bostadsändamål.
 • Ansökan avser max 1 år i taget. Tillstånd till andrahandsuthyrning upphör per automatik när period enligt ansökan löpt ut.
 • Föreningen kommer att ta ut en avgift på 10 % av ett prisbasbelopp, vilken debiteras månadsvis.
 • Styrelsen godkänner andrahandsuthyrning max två år i rad. Skatteverket anser att en bostad som hyrs ut i mer än två år inte är en privatbostadsrätt utan en näringsbostadsrätt.

 

Förutsättningar för att hyra ut sin lägenhet är följande:

 • Ansökan ska lämnas in senast EN månad före önskad uthyrning.
 • För att få hyra ut i andrahandsuthyrning ska kontraktinnehavaren varit skriven på adressen minst 1 år.
 • Vid arbete på annan ort krävs kopia på anställningsavtal.
 • Vid studier på annan ort krävs kopia på antagningsbesked eller liknande.
 • Vid utlandsvistelse krävs fullmakt för kontaktperson.
 • Vid provsamboende krävs personbevis på blivande sambo samt kopia på dennes hyresavtal/köpekontrakt.

 

 

Dokument

Icon representing an icon       

Ansökningsblankett  om andrahandsuthyrning 
Uthyrning i andra hand - detta gäller mellan bostadsrättsägare och hyresgäst
Kontrakt mellan hyresgäst och bostadsrättshavare för andrahandsuthyrning