Fastighet

FastighetsAllians Tel. 08-510 665 20
Mån-Fre 09.00–16.00.

Felanmälan via formulär 
OBS! Vid arbeten i bostadsrättslägenhet debiteras normalt den boende för åtgärden.

  

Jourtjänst

Tel. 08-18 70 00

Akutsituationer efter kl. 16.00 samt helger.
Med akut menas fara för person och fastighet. Det kan vara elfel, vatten som sprutar eller stigande vatten i avlopp. Det avses fel som inte kan vänta till nästkommande dag.
Jourtaxa tillkommer.


Vid brand, behov av polis eller akuta olycksfall:

Ring 112

 

Hiss

Schindler Tel. 020-31 33 33
Dygnet runt

  

Bredband, TV & Telefoni

Telia support Tel. 90 200
Mån-Fre kl 08.00-21.00
Helgdagar kl 09.00-17.00

Uppge alltid din adress och lägenhetsnummer vid kontakt med supporten
Support på Telias Hemsida

Om du saknar uppkoppling/kontakt, kontrollera först om dina grannar också har problem innan du felanmäler. Det underlättar felsökningen.  

 

Städ

Smart trappstädning sköter trapphusstädning i fastigheten.

 

Snöröjning 

Jain Trädgård sköter snöröjningen.

 

Miljörum

SRV ansvarar för hämtning av förpackningssortering, hushållssopor och matavfall.

 

Insekter/skadedjur

Anticimex Tel. 0752-451000
Mån-Fre 07.00-18.00

Sanering är kostnadsfri och bekostas via föreningens försäkring